Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als leverancier (Quality Brands GmbH) sluit via de website eu.cotopaxi.com. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de opname van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten via het online winkelmandje onder de voorwaarden die zijn vermeld in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online-winkelmandjessysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" hebt geklikt.(of vergelijkbare aanduiding)en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk weergegeven als een besteloverzicht.

Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de pagina met het besteloverzicht in onze online shop of naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling geleid.
Als u naar het betreffende systeem voor directe betaling wordt geleid, maakt u de betreffende selectie of voert u daar uw gegevens in. Uiteindelijk worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de betreffende knop ("bestelling onder voorbehoud van betaling", "kopen" / "nu kopen", "bestelling onder voorbehoud van betaling", "betalen" / "nu betalen" of een vergelijkbare aanduiding), verklaart u het aanbod juridisch bindend te accepteren, waardoor het contract tot stand komt.
(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt uitgevoerd per e-mail, deels automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gegarandeerd en, in het bijzonder, dat het niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betalingsmethoden
(1)Betaling via SOFORT / Sofortüberweisung
Als de betaalmethode Sofort / Sofortüberweisung is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "SOFORT"). Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Een voorwaarde voor het gebruik van de SOFORT betaalmethode is dat u een voor dit doel geactiveerde online bankrekening heeft. Tijdens het betalingsproces in het kader van de bestelling, moet u zich dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsinstructie aan SOFORT bevestigen. Uw bankrekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Meer informatie over SOFORT vindt u op https://www.klarna.com/sofort/.
.
(2) Betaling via Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; "Klarna") bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden. De betaling wordt in alle gevallen gedaan aan Klarna:
Meer informatie over Klarna en de Klarna gebruiksvoorwaarden voor Oostenrijk vindt u ophttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/userenhttps://www.klarna.com/at/.

(3)Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"
Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden via "PayPal" worden op onze website en tijdens het online bestelproces onder een desbetreffende knop weergegeven. PayPal" kan voor de afwikkeling van betalingen gebruikmaken van andere betaaldiensten; als er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u hierover apart geïnformeerd. Meer informatie over "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

§ 4 RetentierechtEigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2)Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de transporteur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3)Als een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen als overeengekomen, als u hierover vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons bent geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten is overeengekomen.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van nakoming, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) Plaats van handeling voor alle prestaties uit de zakelijke relatie met ons en plaats van de bevoegde rechtbank is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering niet bekend is. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.




II. Informatie voor de klant

1.Identiteit van de verkoper

Quality Brands GmbH
Carlo-Schmid-Str. 11
52146 Würselen
Duitsland
Telefoon: +49 2405 6008111
E-mail: info@q-brands.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.
Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumentenzaken.
2 Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor de totstandkoming van het contract, de totstandkoming van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Totstandkoming van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden nogmaals per e-mail aan u verzonden.

4. Gedragscodes

4.1. Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het Koperszegel van de Händlerbund Management AG, die u kunt inzien op: https://www.haendlerbund.de/ de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. Essentiële eigenschappen van de goederen of diensten .Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de respectieve aanbieding.

6. Prijzen en betalingsmodaliteiten

6.1 De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven in de loop van het bestelproces en zijn extra voor uw rekening, tenzij levering zonder verzendkosten is toegezegd.

6.3. Eventuele kosten voor de overdracht van het product naar de klant zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs..3 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

6De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een daarvoor bestemde knop weergegeven.

6.5 Voor zover bij de afzonderlijke betalingsmogelijkheden niet anders is aangegeven, zijn de uit het afgesloten contract voortvloeiende betalingsaanspraken onmiddellijk opeisbaar.

7. LeveringsvoorwaardenLeveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de levertermijn en eventuele leveringsbeperkingen vindt u onder de betreffende button op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte zaak tijdens de verzending volgens de wet pas bij de overdracht van de goederen aan u over, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet, wanneer u zelfstandig een niet door de handelaar genoemd transportbedrijf of een andere met de uitvoering van de verzending belaste persoon opdracht heeft gegeven.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en de klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend op hun juridische conformiteit gecontroleerd. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/ de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 29.11.2022